Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Campfort L. BVBA

Vaartstraat 136A

2960 Brecht

Hoofdapotheker: Lieve Van Campfort

BTW-nummer: BE 0860 373 469

Machtigingsnummer APB: 115102

Telefoonnummer: 03 313 93 93

 apotheek.vancampfort@dynaphar.be

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.